Gemeenten kunnen zelf keuze's maken ten aanzien van de 'elementen' van Kies die lokaal worden aangeboden. Enkele kostenposten op een rijtje:

Kostenposten
· Ter beschikking stellen van accommodaties
· Inzet (vliegende) vakleerkrachten
· Standaard vergoedingen per les/ cursus aan sportverenigingen
· Lesklapper één dan wel twee per school à € 29,50 (incl. nieuwe mod. 5; mod. 5 los à € 7,50)
· Junior Hartdag materialendoos voor maximaal 50 leerlingen € 15,-. (prijs voorjaar 2007)
- Inzet eigen uren dan wel projectleiding

Diensten Sportscan schooljaar '07-'08
Nieuw: leerlingenboekjes
(klik voor meer informatie over kosten en oplage)

Algeheel projectleiderschap
Sportscan regelt het project in uw gemeente
van A tot Z: kosten op aanvraag

Registratie van de cursisten
- verwerken van de inschrijfformulieren
- maken van bevestigingsbrieven per leerling
- maken van presentielijsten voor sportaanbieders

 

Deze kosten zijn afhankelijk van het totaal aantal inschrijvingen:
0 - 150 cursisten kosten € 415,-
151-200 cursisten kosten € 600,-
201 - 250 cursisten kosten € 740,-
251 - 350 cursisten kosten € 880,-
351- 500 cursisten kosten € 1.100,-
501 - 750 cursisten kosten € 1.295,-
751 - 1.000 cursisten kosten € 1.345,-
1001 - 1.250 cursisten kosten € 1.665,-
1.251 - 1.500 cursisten kosten € 1.850,-

Uitvoeren van het sportparticipatie- en evaluatieonderzoek
Onderzoek conform Richtlijn Sportdeelname Onderzoek, resultaten op buurtniveau, tevens overgewicht en BMI:
voor 500 kinderen € 1.320,-
(meerprijs per respondent € 0,91)
Kijk ook voor mogelijkheden uitvoering conform BOS-Kompas
Drukwerkpakket € 1.540,-
- certificaten voor alle cursisten
- 500 Programmaboekjes
- 100 Posters
- bevestigingsbrieven op Kies briefpapier
(meerprijs per boekje € 0,79, per poster € 1,00)

Alle genoemde materialen exclusief 19% BTW (6% voor de lesklapper). Om de Kies voor Hart en Sport materialen te bestellen kunt u terecht op: http://www.sportvraag.nl (rubrieken links).